Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Overvejelser i forbindelse med dødsfald

Der er så mange ting at tage stilling til for de efterladte, når et menneske dør. Det kan være svært at tænke klart, når man er fyldt af sorg og savn, og for dem der ikke har prøvet at stå med ansvaret for det praktiske i forbindelse med et dødsfald, kan det let synes uoverskueligt.

Derfor vil det være en stor hjælp, hvis alle i tide får talt med sine pårørende om, hvordan man ønsker ens egen begravelse skal foregå. Det vil spare de pårørende for megen usikkerhed og tvivl om, om man nu også fik gjort det rigtige.

I de senere år er det blevet mere almindeligt at tale åbent om begravelsesformer. Det vil sige jordbegravelse eller kremering, og valg af gravsted.

Nogle har selv valgt deres gravsted, men er dette ikke sket, står de efterladte ofte overfor en vigtig beslutning, når gravstedet skal vælges. En beslutning, der rækker frem i tiden, og som måske skal tilpasses flere generationer.

Kirkegårdlederen giver gerne vejledning ved valg af gravsted. Aftale herom, samt eventuel besigtigelse træffes med kirkegårdslederen.

Ved erhvervelse af gravsted udstedes der et gravstedsbrev. Et gravsted erhverves for en fredningsperiode, som for kistegraves vedkommende er 25 år og for urnegrave er 10 år.

Ved begravelse eller nedsættelse af urne i et allerede erhvervet gravsted, skal fredningsperioden forlænges med nævnte åremål fra sidste begravelse eller urnenedsættelse. Når fredningsperioden udløber, kan brugsretten til gravstedet fornyes for en ny periode, eller den del heraf - dog mindst 5 år. Kirkegårdskontoret udsender i god tid brev herom.