Udgivet man d. 28. sep 2020, kl. 22:56

En stilling som kirkesanger ved Gråsten-Adsbøl Sogn er ledig til ansættelse snarest muligt.

Stillingen er på 12 timer pr. uge.

Kirkesangeren skal varetage følgende opgaver:

  • Sang ved sognets gudstjenester
  • Sang ved vielser
  • Sang ved begravelser og bisættelser
  • Sang ved plejehjemsgudstjenester
  • Babysalmesang
  • Sang ved øvrige af kirkens arrangementer, hvor det er relevant

 Vi søger en kirkesanger, der:

  • Har en god sangstemme
  • Vil være med til at løfte gudstjenesten musikalsk
  • Har gode samarbejdsevner og en professionel tilgang til opgaverne

Ansættelse af en kirkesanger er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10-Centralorganisationen af 2010  og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder  eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.                                                           

 

Årslønnen aftales indenfor intervallet 281.469,00 kr. – 412.101,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 289.193,00 kr.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.773,75 kr.(nutidskroner).

OK tillæg på 937,75 kr. (nutidskroner)

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Mogens Hansen  på telefonnummer 61316142.

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til  9019fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 12. oktober 2020.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i Gråsten Slotskirke uge 43. 

Kategorier Personale